Home Het Archief dossiers Abonneren en bestellen De stichting KHA

 
       

 

Keesings Historisch Archief biedt een overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen in alle landen van de wereld vanaf 1946 tot en met 2013 op het gebied van politiek, justitie en mensenrechten, onderwijs en milieu, regionale conflicten en internationale organisaties. KHA is een filter voor de veelheid aan informatie: het vat de gebeurtenissen samen en plaatst deze in een groter verband.

Met een jaarabonnement van 89 euro krijgt u toegang tot de website met ruim 140.000 artikelen.

U kunt zich per email abonneren met vermelding van naam en adres via redactie@kha.nl.

Wilt u bij het opgeven van abonnement de volgende gegevens vermelden, voor zover van toepassing:

- de heer/mevr.
- titel, voorletters en achternaam
- bedrijfsnaam en t.a.v.
- straat en huisnummer
- postcode en woonplaats
- land
- telefoonnummer
- e-mail
- eventueel IP-adres / nummer firewall (t.b.v. IP adres herkenning)

Schriftelijk kunt u zich abonneren door een bericht te sturen naar
Stichting Keesings Historisch Archief
Kromme Spieringweg 202
2141BP Vijfhuizen


Abonnementen worden stilzwijgend verlengd, indien deze niet zijn opgezegd vóór 1 november van het lopende jaar, resp. 2 maanden vóór afloop van het abonnement.


 

 
 
 
Home | Het Archief | dossiers | abonneren en bestellen | De Stichting